2023

HCL nr. 19 din 27.02.2023 – privind acordarea unei recompense bănețti pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei
HCL nr. 18 din 27.02.2023 – privind încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea administrativ – teritorială Horlești
HCL nr. 17 din 27.02.2023 – privind respingerea proiectului de hotărâre pentru închirierea prin atribuire directă a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat al comunei Horlești
HCL nr. 16 din 27.02.2023 – privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
HCL nr. 15 din 27.02.2023 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
HCL nr. 13 din 31.01.2023 – privind desemnarea consilierilor locali in Unitatea Locală de Sprijin la nivelul UAT Horlești
HCL nr. 12 din 31.01.2023 – privind desemnarea consilierilor locali in Comisia pentru evaluarea secretarului general al unităţii administrativ – teritoriale Horlești
HCL nr. 11 din 31.01.2023 –  privind aprobarea completării Contractului de furnizareprestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între APAVITAL S.A. și utilizatorii serviciului
HCL nr. 10 din 31.01.2023 – privind aprobarea Caietului de Sarcini privind activitatea de colectare a apelor uzate, Caietului de Sarcini privind activitatea de epurare a apelor uzate și completarea Caietului de sarcini privind activitatea de distributie a apaei potabile
HCL nr. 9 din 31.01.2023 – privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului aditional nr. 1 la Statutul Asociatiei Regionalea Serviciilor de Apa Canal Iasi – ARSACIS, revizuite 2021
HCL nr. 8 din 31.01.2023 – privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului comunei Horlești
HCL nr. 7 din 31.01.2023 – privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121 din 27.12.2022 pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
HCL nr.6 din 31.01.2023privire la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, lista de investiţii ,lista de achiziţii pentru anul 2023 precum și estimările pentru anii 2024-2025
HCL nr. 5 din 31.01.2023 – privind aprobarea Situațiilor financiare și a Raportului de performanță pe anul 2022
HCL nr.4 din 31.01.2023 – privind rezultatului inventarierii mijloacelor fixe și obiectelor de inventar și a obiectelor date la casare pe anul 2022
HCL nr. 3 din 31.01.2023 – privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
HCL nr.2 din 31.01.2023 – privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
HCL nr.1 din 31.01.2023 – privind aprobarea ordinei de zi

2022

2021

HCL 128 din 22.12.2021
HCL 127 din 22.12.2021
HCL 126 din 22.12.2021
HCL 125 din 22.12.2021
HCL 124 din 22.12.2021
HCL 123 din 22.12.2021
HCL 122 din 22.12.2021
HCL 121 din 22.12.2021
HCL 120 din 22.12.2021
HCL 119 din 14.12.2021
HCL 118 din 14.12.2021
HCL 117 din 14.12.2021
HCL 116 din 14.12.2021
HCL 115 din 14.12.2021
HCL 114 din 26.11.2021
HCL 113 din 26.11.2021
HCL 112 din 26.11.2021
HCL 111 din 26.11.2021
HCL 110 din 26.11.2021
HCL 109 din 26.11.2021
HCL 108 din 26.11.2021
HCL 107 din 29.10.2021
HCL 106 din 29.10.2021
HCL 105 din 29.10.2021
HCL 104 din 29.10.2021
HCL 103 din 29.10.2021
HCL 102 din 29.10.2021
HCL 101 din 29.10.2021
HCL 100 din 29.10.2021
HCL 99 din 29.10.2021
HCL 98 din 29.10.2021
HCL 97 din 18.10.2021
HCL 96 din 18.10.2021
HCL 95 din 18.10.2021
HCL 94 din 18.10.2021
HCL 93 din 18.10.2021
HCL 92 din 18.10.2021
HCL 91 din 18.10.2021
HCL 90 din 18.10.2021
HCL 89 din 18.10.2021
HCL 88 din 18.10.2021
HCL 87 din 18.10.2021
HCL 86 din 18.10.2021
HCL nr. 84-85 din 22.09.2021
HCL nr. 79-83 din 22.09.2021
HCL nr. 71-78 din 31.08.2021
HCL 70 din 29.07.2021
HCL 69 din 29.07.2021
HCL 68 din 29.07.2021
HCL 67 din 29.07.2021
HCL 66 din 29.07.2021
HCL 65 din 29.07.2021
HCL 64 din 29.07.2021
HCL nr. 63 din 30.06.2021
HCL nr. 62 din 30.06.2021
HCL nr. 61 din 30.06.2021
HCL nr. 60 din 30.06.2021
HCL nr. 59 din 30.06.2021
HCL nr. 58 din 30.06.2021
HCL nr. 38 din 29.03.2021 – încheiere contract prestări servicii pentru nomenclator stradal
HCL nr. 37 din 29.03.2021 – darea în administrare către Disrecția Silvică fond forestier proprietate primărie
HCL nr. 36 din 29.03.2021 – privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea fandului de garantare
HCL nr. 35 din 29.03.2021 – modificrea HCL 74 din 18.09.2020
HCL nr. 34 din 29.03.2021 – privind scoaterea din evidența financiar contabilă a lucrărilor în curs de execuție
HCL nr. 33 din 29.03.2021 – însușirea raportului de evaluare, reparații Școala Horlești
HCL nr. 32 din 29.03.2021 – aprobarea procesului verbal ședința anterioară
HCL nr. 31 din 29.03.2021 – aprobarea ordinei de zi
HCL nr. 29 din 26.02.2021 + anexe – privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ
HCL nr. 28 din 26.02.2021 + anexe – privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat al comunei Horlești, județul Iași
HCL nr. 27 din 26.02.2021 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei Cocoveică Maria
HCL nr. 26 din 26.02.2021 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei Roșu Maria
HCL nr. 25 din 26.02.2021 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă familie Mania Maria
HCL nr. 24 din 26.02.2021 – privind stabilirea taxei de încheiere a căsătoriilor în afara sediului primăriei.
HCL nr. 23 din 26.02.2021 – privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publicede alimentare cu apă și de canalizare nr. 482009
HCL nr. 22 din 26.02.2021 -privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 482009 prin Actul Adițional nr. 41
HCL nr. 21 din 26.02.2021 – stabilirea, denumitarea stațiilor de pe traseele transportului public în comun
HCL nr. 20 din 26.02.2021 – modificare HCL 73 din 31.07.2019 pentru introducerea în inventarul domeniului public Canalizare ape uzate
HCL nr. 19 din 26.02.2021 – acoperirea definitivă a deficitului bugetar pentru anul 2020
HCL nr. 18 din 26.02.2021 – aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
HCL nr. 17 din 26.02.2021 – aprobarea ordinei de zi
HCL nr. 16 din 29.01.2021 – privind realizarea obiectivelor de investitii la sediul primariei comunei Horlesti
HCL nr. 15 din 29.01.2021 – privind încheierea de contracte prestări servicii cu specialiști în domeniul cadastru, urbanism, responsabil proiecte
HCL nr. 14 din 29.01.2021 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru un mandat de 3 (trei) luni, respectiv pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021.
HCL nr. 13 din 29.01.2021 – privind asigurarea suportului IT în vederea organizării şi dezvoltării Sistemului de control intern managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro
HCL nr. 12 din 29.01.2021 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă
HCL nr. 11 din 29.01.2021 – privind desemnarea consilierilor locali in Comisia pentru evaluarea performantelor profesionale a secretarului general al unităţii administrativ – teritoriale Horlești
HCL nr. 10 din 29.01.2021 – privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a terenului cu nr. cadastral 60277, fiind înscris în C.F. 60277 și terenul cu nr. cadastral 61030 fiind în
HCL nr. 9 din 29.01.2021 – privind modificarea și completarea HCL nr. 27 din 22.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,precum şi a taxelor speciale,pentru anul 2021
HCL nr. 8 din 29.01.2021 – privind desemnarea reprezentantului comunei Horlești și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Horlești în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Reg
HCL nr. 7 din 29.01.2021 – privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului
HCL nr. 6 din 29.01.2021 – privind suspendarea aprobării documentației Plan Urbanistic Zonal –P.U.Z. pentru obiectivul „Construire locuințe și anexe aferente”, pentru introducerea în intravilanul comunei Horlesti
HCL nr. 5 din 29.01.2021 – avizarea în principiu a documentației de inițiere Plan Urbanistic Zonal –P.U.Z. obiectivul „Introducere teren în intravilan pentru parcelare și construire locuințe individuale”
HCL nr. 4 din 29.01.2021 – privind menținerea în forma actuală a reţelei şcolare, pentru anul şcolar 2021 – 2022
HCL nr. 3 din 29.01.2021 – privind reorganizarea aparatului de specialitate a primarului comunei Horlești, aprobarea organigramei și a statului de funcții
HCL nr. 2 din 29.01.2021 – aprobare proces verbal ședință anterioară
HCL nr. 1 din 29.01.2021 – Aprobarea ordinei de zi
Adresa si cetralizator HCL – ianuarie 2021

2020

2019

2018

HCL nr. 104-114 sedinta decembrie
HCL nr. 94-103 sedinta noiembrie
HCL nr. 87-93 sedinta octombrie
H.C.L. nr 80-86 sedinta septembrie 2018
HCL nr 73-79 sedinta august
HCL nr. 72 privind acordare ajutor de urgenta pt deces
HCL nr. 71 privind incetarea contract prestari servicii
HCL nr. 70 privind anularea obligatiilor fiscale
HCL nr. 69 privind modificarea HCL nr 22 din 28.02.2018
HCL nr. 68 privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 67 privind aprobarea procesului verbal al sedintei
HCL nr. 66 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei
HCL nr. 65 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea votului in AGA ARSACIS
HCL nr. 64 privind alegerea presedintelui de sedinta pt trim III
HCL nr. 63 privind darea in administrare si folosinta gratuita terenul in suprafata de 250 mp destinatie vie
HCL nr. 62 privind aprobarea amplasarii unui camin pentru montare apometru pe domeniul public al comunei Horlesti
HCL nr. 61 privind modificarea HCL nr 7 din 31.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pt functiile publice contractuale
HCL nr. 60 privind stabilirea situatiei juridicea unor bunuri imobile precum si darea in administrare si exploatare a acestora
HCL nr. 59 privind privind achizitionarea de teren in suprafata de 50 mp in vederea amplasarii statiei de masurare predare gaze naturale pt obiectivul de investitii Infiintare distributie gaze naturale
HCL nr. 58 privind plata redeventei pt bunurile aferente serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
HCL nr. 57 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr 48 din 2009 prin actul aditional nr 28
HCL nr. 56 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt trim III
HCL nr. 55 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a consiliului local
HCL nr. 54 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
HCL nr. 53 privind achizitionarea catei lunare de combustibil pentru ARO proprietatea primarie
HCL nr. 52 privind transformarea unui post contractual de executie vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului com Horlesti
HCL nr. 51 privind modificarea HCL nr 10 din 28.01.2016 privind asigurarea spatiului pt sediul social al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Letcani Voinesti Horlesti
HCL nr. 50 privind achizitionarea de materiale de constructii in vederea acordarii unui ajutor de urgenta
HCL nr. 48 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Bozieni jud Neamt
HCL nr. 47 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr 48 din 2009 prin actul aditional nr 26
HCL nr. 46 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt trim II
HCL nr. 45 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a consiliului local
HCL nr. 44 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
HCL nr. 43 privind aprobarea extinderii de retea electrica la statiile de pompare si epurare la proiectul Canalizare si epurare ape uzate in Horlesti si Bogdanesti
HCL nr. 41 privind darea in administrare catre Directia Silvica Iasi a supraf de 148,57 ha fond forestier
HCL nr. 39 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
HCL nr. 38 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
HCL nr. 37 privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
HCL nr. 36 privind alegerea presedintelui de sedinta pt trim II
HCL nr. 35 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei a suprafetei de 3,725 teren categoria de folosinta pasune pt realizarea obiectivului Construire sala de sport in Bogdanesti
HCL nr. 34 privind stabilirea taxelor de pasunat
HCL nr. 33 privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor situate pe teritoriul com Horlesti
HCL nr. 32 privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pt concesionarea suprafetei de 659 mp teren destinatie Cc proprietate publica a com Horlesti
HCL nr. 31 privind concesionarea suprafetei de 659 mp aferent constructiei proprietatea familiilor Marcu Valentin si Albert Valentin situiat in intravilan Horlesti
HCL nr. 30 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt trim I
HCL nr. 29 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a consiliului local
HCL nr. 28 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
HCL nr. 27 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii CNI SA a amplasamentului pt obiectiv Proiect pilot Constr de asezamant cultural
HCL nr. 26 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii CNI SA a amplasamentului pt obiectivul Proiect pilot Sala de sport Bogdanesti
HCL nr. 25 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a consiliului local
HCL nr. 24 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local
H.C.L. 14-23 sedinta ordinara 28.02.2018
H.C.L. 9-13 sedinta extraordinara 15.02.2018
H.C.L. 1-8 sedinta ordinara 31.01.2018