I.COMISIA: ECONOMICO-FINANCIARĂ, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, A DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI

 1. Borș Constantin- preşedinte
 2. Lucaci Petru- secretar
 3. Turcitu Marius-Costel – membru
 4. Cogeanu Iulian – membru
 5. Cogianu Adrian – membru

II.COMISIA : SOCIAL -CULTURALĂ,CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT,SĂNĂTATE , FAMILIE, MUNCĂ PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE COPII

 1. Jipu Gheorghe – preşedinte
 2. Barticel Irina-Daniela – secretar
 3. Prisacaru Ioan-Daniel – membru

III.COMISIA: AGRICULTURĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM

 1. Timofte Costel – preşedinte
 2. Cogeanu Florin-Gabriel – secretar
 3. Simion Puiu-Constantin – membru
 4. Darie Gheorghe – membru
 5. Cucutianu Neculai – membru