Hotărâri C.L.

HCL nr. 12-22 sedinta februarie

HCL nr. 1-11 sedinta ianuarie


Anul 2018

HCL nr. 104-114 sedinta decembrie

HCL nr. 94-103 sedinta noiembrie

HCL nr. 87-93 sedinta octombrie

H.C.L. nr 80-86 sedinta septembrie 2018

HCL nr 73-79 sedinta august

HCL nr. 72 privind acordare ajutor de urgenta pt deces

HCL nr. 71 privind incetarea contract prestari servicii

HCL nr. 70 privind anularea obligatiilor fiscale

HCL nr. 69 privind modificarea HCL nr 22 din 28.02.2018

HCL nr. 68 privind rectificarea bugetului local

HCL nr. 67 privind aprobarea procesului verbal al sedintei

HCL nr. 66 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei

HCL nr. 65 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea votului in AGA ARSACIS

HCL nr. 64 privind alegerea presedintelui de sedinta pt trim III

HCL nr. 63 privind darea in administrare si folosinta gratuita terenul in suprafata de 250 mp destinatie vie

HCL nr. 62 privind aprobarea amplasarii unui camin pentru montare apometru pe domeniul public al comunei Horlesti

HCL nr. 61 privind modificarea HCL nr 7 din 31.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pt functiile publice contractuale

HCL nr. 60 privind stabilirea situatiei juridicea unor bunuri imobile precum si darea in administrare si exploatare a acestora

HCL nr. 59 privind privind achizitionarea de teren in suprafata de 50 mp in vederea amplasarii statiei de masurare predare gaze naturale pt obiectivul de investitii Infiintare distributie gaze naturale

HCL nr. 58 privind plata redeventei pt bunurile aferente serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

HCL nr. 57 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr 48 din 2009 prin actul aditional nr 28

HCL nr. 56 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt trim III

HCL nr. 55 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a consiliului local

HCL nr. 54 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local

HCL nr. 53 privind achizitionarea catei lunare de combustibil pentru ARO proprietatea primarie

HCL nr. 52 privind transformarea unui post contractual de executie vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului com Horlesti

HCL nr. 51 privind modificarea HCL nr 10 din 28.01.2016 privind asigurarea spatiului pt sediul social al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Letcani Voinesti Horlesti

HCL nr. 50 privind achizitionarea de materiale de constructii in vederea acordarii unui ajutor de urgenta

HCL nr. 48 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Bozieni jud Neamt

HCL nr. 47 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr 48 din 2009 prin actul aditional nr 26

HCL nr. 46 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt trim II

HCL nr. 45 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a consiliului local

HCL nr. 44 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local

HCL nr. 43 privind aprobarea extinderii de retea electrica la statiile de pompare si epurare la proiectul Canalizare si epurare ape uzate in Horlesti si Bogdanesti

HCL nr. 41 privind darea in administrare catre Directia Silvica Iasi a supraf de 148,57 ha fond forestier

HCL nr. 39 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

HCL nr. 38 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local

HCL nr. 37 privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

HCL nr. 36 privind alegerea presedintelui de sedinta pt trim II

HCL nr. 35 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei a suprafetei de 3,725 teren categoria de folosinta pasune pt realizarea obiectivului Construire sala de sport in Bogdanesti

HCL nr. 34 privind stabilirea taxelor de pasunat

HCL nr. 33 privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor situate pe teritoriul com Horlesti

HCL nr. 32 privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pt concesionarea suprafetei de 659 mp teren destinatie Cc proprietate publica a com Horlesti

HCL nr. 31 privind concesionarea suprafetei de 659 mp aferent constructiei proprietatea familiilor Marcu Valentin si Albert Valentin situiat in intravilan Horlesti

HCL nr. 30 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt trim I

HCL nr. 29 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a consiliului local

HCL nr. 28 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local

HCL nr. 27 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii CNI SA a amplasamentului pt obiectiv Proiect pilot Constr de asezamant cultural

HCL nr. 26 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii CNI SA a amplasamentului pt obiectivul Proiect pilot Sala de sport Bogdanesti

HCL nr. 25 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a consiliului local

HCL nr. 24 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei consiliului local

H.C.L. 14-23 sedinta ordinara 28.02.2018

H.C.L. 9-13 sedinta extraordinara 15.02.2018

H.C.L. 1-8 sedinta ordinara 31.01.2018